English | Cymraeg

Aug 20, 2014

Perfformiad cyntaf ffilm animeiddiol A Bird in a Cage

Posted by: Louise Bowen


Dewch i ymuno â ni ar 10 Hydref 2014 pan fydd Cynyrchiadau Winding Snake yn adrodd hanes un o fenywod mwyaf anhygoel Cymru.

Arglwyddes y Rhondda o Lan-wern oedd un o fenywod mwyaf dylanwadol ei hoes. Nid oedd yn fodlon ar wneud y tasgau beunyddiol a roddwyd yn draddodiadol i fenywod a brwydrodd yn wyneb casineb yn erbyn menywod a biwrocratiaeth y dynion i dorri cwys iddi ei hun ym myd busnes, ysgrifennu a gwleidyddiaeth gan arwain y gad dros hawliau menywod dros yr holl fyd.

Roedd ei hymdrechion wedi ymestyn i gymryd safle blaengar iawn yn y frwydr lew dros ennill y bleidlais ac annibyniaeth wleidyddol i fenywod a sicrhau bod Casnewydd yn gadarnle yn y mudiad i ennill y bleidlais i fenywod gyda’i thactegau unigryw ac ymfflamychol.

Diolch i gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, bu Winding Snake yn gallu gweithio gyda phobl ifainc o Gaerffili a Chasnewydd i ddatgelu stori’r fenyw hynod hon a’i hailadrodd wrth genedlaethau’r dyfodol ar ffurf animeiddiad creadigol a llawn gwybodaeth.

Drwy ymweld â Senedd Lloegr, ymchwilio i wrthrychau hanesyddol a siarad â gwleidyddion lleol, mae pobl ifainc o Ysgol Gymraeg Casnewydd ac Ysgol Lewis i Ferched wedi datblygu ymateb creadigol a gwybodus i’r mudiad i ennill y bleidlais i fenywod ac i ran Arglwyddes y  Rhondda yn y mudiad hwnnw. Gan weithio gyda cherddorion ac ysgrifenwyr lleol, maent wedi cyfansoddi barddoniaeth yn null y mudiad, dylunio baneri a datblygu dealltwriaeth fanwl o ba mor wahanol oedd bywyd menywod ganrif yn ôl ac maent yn ei gyfleu’n gelfydd yn y ffilm fer wych hon.

Roedd llawer o’r plant wedi cael sioc egr iawn o ddeall sut yr oedd disgwyl i fenywod fyw yng nghysgod dynion a sut yr oedd y dynion hynny yn eu diystyru. Roedd hyn yn cynnwys gwisg, gwneud penderfyniadau gwleidyddol am eu bywyd eu hunain a bywyd eu teuluoedd. Bu’r prosiect hwn yn fodd i bobl ifainc Cymru archwilio’r newid o ran sut y mae dynion a menywod yn cael eu hystyried drwy hanes ac ail-werthuso swyddogaeth menywod yn ein diwylliant cyfoes. Gallent fynegi'r hyn a ddysgasant a’u syniadau a’u teimladau mewn ffordd greadigol ac adeiladol.

Estynnwn wahoddiad ichi ymuno â ni ym Mhrifysgol y De, Campws Caerllion ar gyfer y dangosiad cyntaf o’r gwaith hwn, Aderyn Caeth, i ddysgu rhywbeth newydd am eich hanes lleol a chael eich ysbrydoli gan waith y bobl ifainc hyn.

Mae adnoddau addysgiadol dwyieithog ar gael drwy ymweld â gwefan y prosiect: www.abirdinacage.org, lle gallwch hefyd ddod o hyd i fideos, newyddion, ffotos a blogiau gan fenywod dylanwadol o bob cwr o Brydain. Gellwch hefyd gymryd rhan yn y drafodaeth am ffeminyddiaeth a hawliau, hanes a gwleidyddiaeth menywod ar Drydar  @ThisWasMyWorld.

I ddod i’r dangosiad cyntaf, e-bostiwch marketing@windingsnake.com