English | Cymraeg

Aderyn mewn Cawell

Dewch i ymuno â ni ar 10 Hydref 2014 pan fydd Cynyrchiadau Winding Snake yn adrodd hanes un o fenywod mwyaf anhygoel Cymru.

 

Arglwyddes y Rhondda o Lan-wern oedd un o fenywod mwyaf dylanwadol ei hoes. Nid oedd yn fodlon ar wneud y tasgau beunyddiol a roddwyd yn draddodiadol i fenywod a brwydrodd yn wyneb casineb yn erbyn menywod a biwrocratiaeth y dynion i dorri cwys iddi ei hun ym myd busnes, ysgrifennu a gwleidyddiaeth gan arwain y gad dros hawliau menywod dros yr holl fyd.

 

Roedd ei hymdrechion wedi ymestyn i gymryd safle blaengar iawn yn y frwydr lew dros ennill y bleidlais ac annibyniaeth wleidyddol i fenywod a sicrhau bod Casnewydd yn gadarnle yn y mudiad i ennill y bleidlais i fenywod gyda’i thactegau unigryw ac ymfflamychol.

 

Diolch i gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, bu Winding Snake yn gallu gweithio gyda phobl ifainc o Gaerffili a Chasnewydd i ddatgelu stori’r fenyw hynod hon a’i hailadrodd wrth genedlaethau’r dyfodol ar ffurf animeiddiad creadigol a llawn gwybodaeth.

 

Drwy ymweld â Senedd Lloegr, ymchwilio i wrthrychau hanesyddol a siarad â gwleidyddion lleol, mae pobl ifainc o Ysgol Gymraeg Casnewydd ac Ysgol Lewis i Ferched wedi datblygu ymateb creadigol a gwybodus i’r mudiad i ennill y bleidlais i fenywod ac i ran Arglwyddes y  Rhondda yn y mudiad hwnnw. Gan weithio gyda cherddorion ac ysgrifenwyr lleol, maent wedi cyfansoddi barddoniaeth yn null y mudiad, dylunio baneri a datblygu dealltwriaeth fanwl o ba mor wahanol oedd bywyd menywod ganrif yn ôl ac maent yn ei gyfleu’n gelfydd yn y ffilm fer wych hon.

 

Roedd llawer o’r plant wedi cael sioc egr iawn o ddeall sut yr oedd disgwyl i fenywod fyw yng nghysgod dynion a sut yr oedd y dynion hynny yn eu diystyru. Roedd hyn yn cynnwys gwisg, gwneud penderfyniadau gwleidyddol am eu bywyd eu hunain a bywyd eu teuluoedd. Bu’r prosiect hwn yn fodd i bobl ifainc Cymru archwilio’r newid o ran sut y mae dynion a menywod yn cael eu hystyried drwy hanes ac ail-werthuso swyddogaeth menywod yn ein diwylliant cyfoes. Gallent fynegi'r hyn a ddysgasant a’u syniadau a’u teimladau mewn ffordd greadigol ac adeiladol.

 

Estynnwn wahoddiad ichi ymuno â ni ym Mhrifysgol y De, Campws Dinas Casnewydd ar gyfer y dangosiad cyntaf o’r gwaith hwn, Aderyn Caeth, i ddysgu rhywbeth newydd am eich hanes lleol a chael eich ysbrydoli gan waith y bobl ifainc hyn.

 

Mae adnoddau addysgiadol dwyieithog ar gael drwy ymweld â gwefan y prosiect: www.abirdinacage.org, lle gallwch hefyd ddod o hyd i fideos, newyddion, ffotos a blogiau gan fenywod dylanwadol o bob cwr o Brydain. Gellwch hefyd gymryd rhan yn y drafodaeth am ffeminyddiaeth a hawliau, hanes a gwleidyddiaeth menywod ar Drydar  @ThisWasMyWorld.

 

I ddod i’r dangosiad cyntaf, e-bostiwch marketing@windingsnake.com[L1] 

 


 [L1]Do you want to check with Amy- are bookings going to hello or to you at marketing? I'm not sure and probably confusing this with something else.

Heritage Lottery Foundation
First Campus logo   University of Saouth Wales    Winding Snake logo